'Walkie-talkie', 2013, ett konstverk av Johan Wiking
Walkie-talkie, 2013

Teknik:

Storlek:

Edition:

Bronze

140 x 150 x 120 cm

4

Transport och andra avgifter kan tillkomma.