'Walk in green. No 1', 2009, ett konstverk av Astrid Sylwan
Walk in green. No 1, 2009

Teknik:

Edition:

Acrylic

Unikt