'Waiting Outside', ett konstverk av Joakim Nilsson
Waiting Outside

Detaljer

Teknik/medium: Oil

50 x 50 x 5 cm