'Vit Natt', 2016, ett konstverk av Björn Wessman
Vit Natt, 2016

Storlek:

Edition:

60 x 80 cm

Unikt

190th edition