'Violeta Parra', 2017, ett konstverk av FIFA 2000
Violeta Parra, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

50 x 61 cm