'Villebråd 1', 2020, ett konstverk av Johan Frid
Villebråd 1, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Olja

110 x 140 x 2 cm

Unikt

33 750 SEK

Olja på duk

Transport och andra avgifter kan tillkomma.