'Vilan I', 2017, ett konstverk av Britta Kjellgren Jäger
Vilan I, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Watercolour

85 x 63 cm