'View Venetia', 2017, ett konstverk av Anette Abrahamsson
View Venetia, 2017

Storlek:

Edition:

97 x 60 cm

Unikt

Tempera på duk