'Vi möts', 2019, ett konstverk av Linea Matei
Vi möts, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Textile

600 x 600 x 600 cm

Unikt

Vi möts
En del av konstinstallationen Att mötas är att växa 2018/2019

https://www.lineamatei.com/vimts
Med stöd från Konstnärsnämndens projektbidrag 2018