'Vertigo', 2013, ett konstverk av Roland Persson
Vertigo, 2013

Teknik:

Edition:

Silicone

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.