'Venus Flytrap', 2017, ett konstverk av Love Lundell
Venus Flytrap, 2017

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

120.5 x 120.5 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.