'Vattenstrukturer', ett konstverk av Hanna Gumowska Wagnås
Vattenstrukturer

Detaljer

48 x 68 cm

Edition: 1

bland teknik: min egen teknik, bl.a. tusch, vax på papper