'Våra vilda grannar', 2013, ett konstverk av Ulrika Jansson
Våra vilda grannar, 2013

Teknik:

Edition:

Woodwork

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.