'Vänner', 2010, ett konstverk av Unknown
Vänner, 2010

Teknik:

Edition:

Acrylic

Unikt