'Valentina in Alice and the Pirates pants 5', 2016, ett konstverk av Ulrika Wärmling
Valentina in Alice and the Pirates pants 5, 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

65 x 54 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.