'Vägledare', 2015, ett konstverk av Tobias Birgersson
Vägledare, 2015

Teknik:

Edition:

Woodwork, Steel, Bronze, Iron

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.