' Väntande hund', 2019, ett konstverk av Max Ockborn
Väntande hund, 2019

Storlek:

Edition:

Pris:

136 x 55 x 80 cm

Unikt

70 000 SEK