'The guide', 2014, ett konstverk av Thomas Edetun
The guide, 2014

25 000 SEK

Detaljer

Teknik/medium: Oil

60 x 90 x 2 cm

The guide, leading the way.