'Vadställe', 2019, ett konstverk av Benjamin Andersson
Vadställe, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Oil

41 x 32 cm

Oil on canvas