'Vad som finns inuti glasögonen', 2017, ett konstverk av Max Ockborn
Vad som finns inuti glasögonen, 2017

Storlek:

Edition:

Pris:

84 x 245 cm

Unikt

40 000 SEK