'Va?!', 2010, ett konstverk av StuimoArt
Va?!, 2010

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

80 x 50 cm

Edition: 0