'Utan titel, Utan titel', 2015, ett konstverk av Sigrid Sandström
Utan titel, Utan titel, 2015

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.