'Utan titel', ett konstverk av Camilla Hagström
Utan titel

Teknik:

Storlek:

Edition:

Olja

90 x 90 x 1 cm

Unikt

Olja på spacklad duk

Transport och andra avgifter kan tillkomma.