'Abstract [126]', 2017, ett konstverk av Anna Rosenbäck
Abstract [126], 2017

Detaljer

Teknik/medium: Oil

120 x 80 cm