'Abstract [125]', 2017, ett konstverk av Anna Rosenbäck
Abstract [125], 2017

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

80 x 80 x 4 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.