'Abstract [125]', 2017, ett konstverk av Anna Rosenbäck
Abstract [125], 2017

Detaljer

Teknik/medium: Oil

80 x 80 x 4 cm