'Abstract [76]', 2017, ett konstverk av Anna Rosenbäck
Abstract [76], 2017

Detaljer

Teknik/medium: Oil

80 x 80 cm