'Abstract [76]', 2017, ett konstverk av Anna Rosenbäck
Abstract [76], 2017

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

80 x 80 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.