'Utan titel', 2009, ett konstverk av Unknown
Utan titel, 2009

Teknik:

Edition:

Oil

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.