'Utan titel', 2018, ett konstverk av Sofia Tien
Utan titel, 2018

Edition:

Pris:

Unikt

3 750 SEK

(Ska roteras 90 grader medurs)