'Urd, Verdandi och Skuld #121', 2014, ett konstverk av Hertha Hanson
Urd, Verdandi och Skuld #121, 2014

Teknik:

Edition:

Oil

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.