'Upside', 2019, ett konstverk av Kicki Edgren
Upside, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Acrylic

60 x 60 cm

Unikt

Akrylmålning, ställs ut på Galleri Engleson 8-13/2 2020.
Ej till försäljning före utställning.