'Uppe ensam kvar', 2021, ett konstverk av Josefine Östberg Olsson
Uppe ensam kvar, 2021

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Textil

43 x 43 cm

Unikt

Kontakta för pris

Olja, smuts och andra bilrelaterade vätskor på duk

Kontakta för pris

Transport och andra avgifter kan tillkomma.