'Untitled (Fan I and Fan II)', 2018, ett konstverk av Hans Egede Scherer
Untitled (Fan I and Fan II), 2018

Storlek:

Edition:

Pris:

64 x 48 cm

Unikt

18 000 SEK

Self-made pigment, epoxy, brass, walnut
Fan I and Fan II can be sold separately for 9 500 SEK inc. VAT each.