'Tidig morgon', 2010, ett konstverk av Maj-Britt Niklasson
Tidig morgon, 2010

Detaljer

Teknik/medium: Oil

190 x 140 cm