'Medvind', ett konstverk av Maj-Britt Niklasson
Medvind

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

130 x 120 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.