'Medvind', 2011, ett konstverk av Maj-Britt Niklasson
Medvind, 2011

Detaljer

Teknik/medium: Oil

130 x 120 cm