'Spegling', ett konstverk av Maj-Britt Niklasson
Spegling

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

37 x 30 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.