'Selfie', 2018, ett konstverk av Eva Klasson
Selfie, 2018

Kontakta för pris

Detaljer

Teknik/medium: Photography

40 x 22.5 cm