'Untitled,', ett konstverk av Julius Göthlin
Untitled,

Detaljer

Teknik/medium: Airbrush

120 x 150 cm