'B. 33.08 (Tokyo)', 2016, ett konstverk av Thomas Henriksson
B. 33.08 (Tokyo), 2016

Detaljer

Teknik/medium: Oil

25 x 25 cm