'B. 33.08 (Tokyo)', 2016, ett konstverk av Thomas Henriksson
B. 33.08 (Tokyo), 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

25 x 25 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.