'Sub V', 2018, ett konstverk av Joakim Heidvall
Sub V, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

142 x 114 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.