'Sub III', 2018, ett konstverk av Joakim Heidvall
Sub III, 2018

Detaljer

Teknik/medium: Oil

140 x 200 cm