'Untitled 5', 2016, ett konstverk av Gustav Hjelmgren
Untitled 5, 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

60 x 80 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.