'Untitled', 2017, ett konstverk av Lode Kuylenstierna
Untitled, 2017

Kontakta för pris