'Untitled 3', 2016, ett konstverk av Albin Looström
Untitled 3, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Steel

81 x 103 cm