'Untitled', ett konstverk av Bo Torgé
Untitled

Storlek:

Edition:

Pris:

80 x 20 x 5 cm

Unikt

2 000 EUR

Träskulptur

Transport och andra avgifter kan tillkomma.