'Midsommardag', ett konstverk av Bo Svensson Blomén
Midsommardag

Storlek:

Edition:

Pris:

27 x 47 cm

Unikt

2 000 SEK

Nr 36 - Krita

Transport och andra avgifter kan tillkomma.