'Untitled', ett konstverk av Anna Hörnquist
Untitled

Storlek:

Edition:

40 x 40 cm

Unikt

Namn: Moving
Giclèe 2/20
http://www.annahornquist.com/tavlor.html


Detta konstverk tillhör en utlottning