'Untitled', 2020, ett konstverk av Anna Silverforsen
Untitled, 2020

Detaljer

Teknik/medium: Pencil

64 x 90 cm

Drabbade VI