'Untitled', 2020, ett konstverk av Anna Silverforsen
Untitled, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pencil

64 x 90 cm

Unikt

Drabbade VI

Transport och andra avgifter kan tillkomma.