'Untitled 1', 2016, ett konstverk av Albin Looström
Untitled 1, 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Steel

102 x 168 cm

Unikt