'Untitled 1', 2016, ett konstverk av Albin Looström
Untitled 1, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Steel

102 x 168 cm