'Sub VI', 2018, ett konstverk av Joakim Heidvall
Sub VI, 2018

Detaljer

Teknik/medium: Oil

142 x 114 cm