'Untainted', 2017, ett konstverk av John Stockwell
Untainted, 2017

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

110 x 165 cm

Unikt